Meditation på EnergiPlatsen

På Energiplatsen kan du gå på meditation. 

        Meditation onsdagar 19-21, 200kr

I meditation försöker du hitta "den tysta platsen inombords", nå den inre källan och känna dig fri från krav och måsten.    

Du stillar dina tankar och din känsloverksamhet för stunden. Sitter i stillhet i tystnad och lyssnar inåt. Meditation hjälper dig lindra stress, varva ner, hämta kraft, förflytta dina sinnen mellan olika dimensioner och få tillgång till högre kunskap samt insikter om dig själv och livet.

Anmälan till Barbro Eriksson sms 070 44 22 596

(Återbud lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Vid uteblivet besök så debiteras hela summan. )