Vägledning v.45

Mörkret, regnet är här, det är höst för er och tiden finns att lägga tid på eder själva för en stund. Reflektions tid, meditations tid, tid att utforska eder själva mer och mer, så ni förstår vilka fantastiska varelser ni är på denna inkarnation.

Våga se det mörka inom dig, låta det komma fram och belysas så att det ljusnar allt mer och mer. 
Låt tankar falla ifrån dig, håll inte i dem så hårt, de gör ingen nytta om de står på "repit" hela tiden. Så du behöver släppa taget om dem.
När tanken blir fri kan även känslan bli fri. Och du kan börja läka det som har varit tufft för dig under en period i ditt liv.
Nytt som gammalt kan komma upp när du ger tillåtelse för att det mörka ska komma fram. Det kan gunga och kännas tufft, men belöningen efteråt är fantastisk skön. Det är värt alla tårar, tiden och kraften du lägger ner för ditt eget växande. Så se ljuset skina där för dig, så du kan lysa upp det som känns mörkt just nu. Ljuset tar över och det blir starkare och starkare ju mer du vågar var i de gungande känslorna.
De kommer att ta dig till transformationen att hitta mer ljus och tillit inom dig! 

Energiplatsen/Barbro

Ps. Detta var den sista vägledning för Energiplatsen.
Vi ändrar fokus och det kan komma budskap /vägledning på annat sätt.ds