Seija Hedin

Jag jobbar som certifierat medium och diplomerad energiterapeut här på EnergiPlatsen.
Jag kommer ursprungligen från Finland men är bosatt och verksam i Sundbyberg, Stockholm.
Under lång tid sökte jag som många andra, meningen med livet. Under min utbildning blev det tydligt med att jag ska hjälpa andra och förmedla budskap från andevärlden.

Min vision är att alla människor har rätt till sin egen kraftfullhet, sin inre ledare och att känna glädje, tillhörighet och kärlek till sig själv och andra.
Du hittar mer information om mig på min personliga hemsida>>