Karin Thorell

Jag är född och uppvuxen i Stockholm och har alltid varit en sökare. Mina mediala förmågor upptäckte jag som vuxen och har med stor nyfikenhet utvecklat min medialitet sedan början av 2017. Jag är nu certifierat medium och healer och fortsätter på olika sätt att utveckla mig för att kunna hjälpa andra med sin personliga resa.

Jag arbetar med medial vägledning, healing och chakra- balansering och erbjuder även samtals coaching som kan vara en hjälp på vägen att göra de förändringar som behövs för att få ett mer välbalanserat och harmoniskt liv.

Läs mer om mig på min hemsida>>