Marianne Danielsson

Jag är född med min mediala gåva och har alltid dragits till att hjälpa andra.
Efter fleråriga utbildningar så har jag lärt mig hur jag skall använda min medialitet på bästa sätt, både för mig och mina klienters skull. Jag ser mig som en kanal mellan de olika dimensionerna av kunskap och helande energi. Jag arbetar med olika team beroende på vilken hjälp du behöver.
Mer om mig på min personliga hemsida>>